top of page

Spolupráce s odborníky

Vytvořme spolupráci pro maximální přínos pro pacienta.

Propojme efektivně a bezpečně konvenční medicínu a fytoterapii.

3.png
2.png
spolupráce 7.png

Přejete si navázat spolupráci?

Napište mi prosím na email alchymista.cech@gmail.com. Po naší domluvě Vás následně požádám o vyplnění tohoto formuláře.

Kdo jsem?

Jmenuji se Jindřich Čech. Jsem student Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (5. ročník) a nadšený milovník léčivých rostlin. Krom studia, ve kterém se na užívání rostlin specializuji, jsem v minulosti několik let pracoval v bylinné lékárně. Nyní se věnuji organizaci bylinných workshopů a přednášení o užívání léčivých rostlin. V posledním roce se věnuji také fytoterapeutickým konzultacím. Ktom toho jako herbalista (odborník na léčivé rostliny) pracuji pro firmu Leros.

Proč chci s odborníky spolupracovat?

Konvenční medicínu vidím jako výdobytek moderní vědy, ne jako zlo, ke kterému je třeba hledat “přírodní” alternativu. Věřím proto, že fytoterapii lze skutečně kvalitně praktikovat pouze pokud bude implementovaná do zdravotnického systému. Jedině tak lze maximalizovat benefit a minimalizovat rizika. V současné době tomu tak ovšem není. Moje iniciativa se proto snaží to změnit alespoň v mém případě. Naše spolupráce mi tedy nepřinese jen nové pacienty, ale zajistí také, že budou nejprve řádně diagnostikováni, že jejich léčebný proces bude odborně sledován, ale také, že budu mít v léčebném procesu zkušeného partnera.

Návrh bez názvu (32).png
spolupráce 5.png

S kým spolupracuji?

Spolupráci rád uzavřu s odborníky jako jsou lékaři, psychoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, farmaceuti a další. V případě zájmu se na mě obraťte, rád se s Vámi na formě spolupráce individuálně domluvím.

Jak konkrétně spolupráce funguje?

Po našem seznámení (přes email, telefonát, videohovor) Vás požádám o vyplnění registračního formuláře. V něm uvedete korespondeční adresu, na kterou Vám odešlu své vizitky. Vybraným pacientům tak můžete doporučit mé služby a předat jim kontakt.

Pokud se následně rozhodnou pro fytoterapeutickou konzultaci, obdržíte 10% z ceny úvodní konzultace, tedy 100 Kč, které Vám zašlu na konci měsíce, ve kterém proběhne konzultace. Pacientů se v jejich registračním dotazníku a následně i na konzultaci ptám, jak se o mně dozvěděli. Budu nicméně rád, když jim sami řeknete, aby Vaše jméno zmínili.

 

Částku je třeba chápat nejen jako bonus za “reklamu”, ale také jako provizi za naší spolupráci v řešení terapie. Spolupráce není smluvně ošetřena, pouze naší domluvou. Lze ji tak kdykoliv ukončit.

spolupráce 2.png
4.png

Kdy fytoterapii doporučit?

Ve většině případů může fytoterapie přinášet benefit. Ne všechny pacienty ovšem přijímám (viz další otázka).

 

Největší působiště má fytoterapie v mírných a středně závažných obtížích. Často u nich lze rostliny doporučit jako hlavní způsob léčby. Ačkoliv mohou mít mírnější účinky než-li standardní léčiva, mají také malá rizika nežádoucích účinků a dobrý profil bezpečnosti. Spolu s úpravou životního stylu tak může dojít k vyléčení, zlepšení symptomů, zpomalení či zastavení progrese onemocnění.

Rostliny lze využít i tehdy, kdy již pacient užívá léčiva. Zde vidím roli bylin spíše jako podpůrnou či doplňkovou. Vhodnou volbou fytoterapeutické intervence lze podpořit efekt léků či zmírnit jejich nežádoucí účinky. Volba fytoterapie může být také obzvlášť výhodná, pokud selhávají možnosti konveční medicíny. Současnou farmakoterapii pacientům nikdy nerozmlouvám, naopak jim doporučuji, aby se ji drželi. Jedině tak lze dosáhnout maximálních výsledků.

 

Fytoterapie může přinášet benefit i u některých závažných problémů. V případě jejich řešení ale bude nutná naše intenzivní kooperace. Své služby nicméně nenabízím pacientům s fatálními onemocněními či takovým, kteří se “ideologicky” vyhýbají standardní farmakoterapii a hrozí výrazné zhoršení jejich zdravotního stavu.

spolupráce 12.png
5.png

Přijímám všechny pacienty?

Ve zkratce, ne, nepřijímám. Fytoterapie musí přinášet jasný benefit, který převažuje riziko. Před samotnou konzultací proto pacient vyplňuje dotazník, ve kterém se ho ptám na věk (velmi mladí, staří), farmakoterapii (interakce, nežádoucí účinky), onemocnění (riziko zhoršení) a další faktory, které by mohly být rizikové. V případě, že vyhodnotím pacienta jako nevhodného adepta pro fytoterapii, k samotné konzultaci nepřistoupíme. Vždy ovšem záleží na individuálních případech. Pacienty také nediagnostikuji vyjma jasných případů, ke kterým mě opravňuje mé vzdělání. Konzultace s osobami mladších 18 let probíhá za doprovodu zákonných zástupců.

Jaké intervence doporučuji?

Na našem trhu je řada registrovaných fytofarmak (léčiv rostlinného původu) a tradičních rostlinných přípravků, které ze zákona musí splňovat přísné parametry kvality podobně jako je tomu u standardních léčiv. Pokud lze, využívám proto tyto prostředky.

V případě, že na trhu není potřebný přípravek, obracím se na nutraceutika (doplňky stravy). Mezi nimi hledám ty, které vykazují nejlepší ukazatele kvality (kvalitní výrobce, standardizace, racionální složení a další). Pacienty ovšem vždy upozorňuji na to, že se nejedná o léčivo, a že tedy není možné slíbit úspěch. Nefavorizuji žádného konkrétního výrobce, značku či prodejce. Žádné konkrétní přípravky ani sám neprodávám, z prodeje žádných nemám jakýkoliv benefit.

spolupráce 8.png
spolupráce 11.png

Třetí pilíř tvoří individuálně namíchané bylinné směsi. Drogy získávám z ověřených velkoobchodů, které jinak zásobují i většinu českých výrobců bylinných čajů. 

 

V konkrétních případech doporučuji také např. přírodní kosmetiku, potraviny, změny životního stylu, vitamíny a minerální látky.

Na čem zakládám svá doporučení?

Všechna svá doporučení zakládám na vědeckých poznatcích. Tradiční užívání bylin beru spíše jako doporučení, které je ale třeba potvrdit výzkumem. Ve svých intervencích se řídím zásadami EBM (evidence based medicine).

Před samotnou konzultací také vždy procházím starší i nově zveřejněné studie. Rád Vám v případě zájmu zašlu zdroje, na jejichž podkladě jsem se rozhodoval. Věda se ve směru fytoterapie rychle vyvíjí, chci proto, aby má doporučení reflektovala nejnovější objevy.

Jak konzultace probíhají?

Konzultace může proběhnout osobně v Hradci Králové (po domluvě i jinde, např. Praze, Plzni, Jihlavě). Podrobný popis konzultací naleznete zde

spolupráce 6.png
spolupráce 9.png

Máte otázky?

Věřím, že pouze zcela otevřená a upřímná spolupráce může vést ke kýženému výsledku. V případě zájmu se proto s Vámi rád spojím, a odpovím Vám na Vaše otázky.

bottom of page